Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a Pelenkázoo webáruházának használatához

Hatályos 2020.09.01. napjától

1. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

A Pelenkázoo (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.pelenkazoo.hu weboldalon működtetett webáruháza (a továbbiakban: online shop) útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.
A jelen ÁSZF rögzíti az online shop használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és az online shop szolgáltatásait igénybevevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Általános Szerződési Feltételek.

A Szolgáltató adatai:

Név: Kaiser Péter e.v.
Rövid név: Pelenkázoo
Székhely: 2100. Gödöllő Szabadság tér 12-13.
Nyilvántartási szám: 55151522
Adószáma: 56500455-1-33

A Szolgáltató elérhetősége:

Honlap: www.pelenkazoo.hu
E-Mail: info@pelenkazoo.hu
Telefon: +36-30-386-4475

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu

Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
A Szolgáltató az online shop útján viszonteladó részére, továbbértékesítés céljából történő értékesítést nem végez. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a megrendelés visszaigazolását és az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat elfogadását azzal a Vásárlóval szemben, akinek – az általa leadott megrendelések adatai alapján – viszonteladói minősége valószínűsíthető.
A szerződéskötés nyelve a magyar.
Az online shop használatára, a Szolgáltató és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a www.pelenkazoo.hu oldalon közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a www.pelenkazoo.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezésére, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

Az online shopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Az online shop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Adatkezelési Tájékoztató.

2. Regisztráció és megrendelés vendégként

A Vásárló az online shopban regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül, vendégként vásárolhat.
2.1. A Vásárló regisztráció útján személyes ügyfélfiókot hozhat létre. A ügyfélfiók létrehozásának feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. A regisztráció és az ügyfélfiók használatának részletes feltételeit az ÁSZF 13. pontja tartalmazza.
2.2. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció és ügyfélfiók létrehozása nélkül vendégként hozzon létre megrendelést.

3. A megrendelés menete

Az online shopból történő megrendelésre minden nap 0-24 óra között van lehetőség. Az online shopban megvásárolható termékek a www.pelenkazoo.hu oldalon tematikusan rendszerezve jelennek meg. Adott termékkategóriára kattintva jeleníthetők meg a kategóriához tartozó találatok. A találati oldalon a termék képe alatt feltüntetésre kerül a termék eladási ára, egységára, a termék megnevezése és kiszerelése, valamint az esetleges figyelemfelhívó jelzések, feliratok. A termékre vonatkozó további, részletes információk – így a termék részletes leírása, a termékjellemzők, a termékkel kapcsolatos figyelmeztetések, a termék összetevői, a termék használatával kapcsolatos információk, a termék gyártójának adatai – a termék képére, megnevezésére vagy a kosár szimbólumra kattintással, a termékhez tartozó adatlapon (termékoldal) érhetők el.
3.1. A regisztrált Vásárló e-mail címe és jelszava megadásával jelentkezhet be az ügyfélfiókjába. Vendégként történő megrendelés esetén bejelentkezésre nincs szükség.
3.2. A Vásárló az „Azonnal szállítható” megjelöléssel ellátott terméket, a kívánt mennyiség kiválasztását követően, a „Kosárba” gombra kattintással helyezheti a kosarába.
3.3. Ha a Vásárló folytatni kívánja a vásárlást, a „Vissza” gombra kattintással térhet vissza a találati oldalra.
3.4. Ha a Vásárló befejezte a vásárlást, a „Kosár” gombra kattintva indíthatja el a megrendelést.
3.5. A kosár tartalmának ellenőrzését követően a Vásárló a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással folytathatja a vásárlást vagy a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással továbbléphet adatai és számlázási címe ellenőrzéséhez, mely adatokat – szükség esetén – a „Módosítás” gombra kattintással módosíthat. A vendég vásárló a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomását követően léphet tovább személyes adatai és számlázási címe megadásához.
3.6. A továbblépéshez a Vásárlónak nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint az elállási jogra vonatkozó tájékoztatást. A Vásárló nyilatkozatát az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg.
3.7. A „Tovább” gombra kattintással a Vásárló továbbléphet a szállítási cím, valamint a szállítási mód kiválasztásához, illetve megadásához. A Vásárló a szállítást kérheti a számlázási címére vagy megadhat a számlázási címtől eltérő szállítási címet. A Vásárlónak – a megrendelésével összefüggő kapcsolattartás megkönnyítése érdekében – meg kell adnia telefonszámát.
3.8. A „Tovább” gombra kattintás után a Vásárlónak fizetési módot kell választania, amely online bankkártyával történő fizetés vagy utánvét lehet.
3.9. A fizetési mód kiválasztását követően a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy áttekintse, ellenőrizze, valamint módosítsa megrendelését és adatait.
3.10. A Vásárló a „Vásárlás most” gombra kattintással fejezheti be a vásárlást és küldheti el megrendelését. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a „Vásárlás most” gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.
3.11. Online bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárlónak a „Vásárlás most” gombra kattintást követően kell megadnia bankkártyaadatait, majd a „Jóváhagyás” gombra kattintással hagyhatja jóvá a fizetést.

A Vásárló a „Vásárlás most” gombra kattintást megelőzően bármikor megtekintheti és módosíthatja megrendelését és adatait. A „Vásárlás most” gombra kattintást követően a megrendelés és az adatok módosítására már nincs lehetőség.

4. A megrendelés visszaigazolása és az adásvételi szerződés létrejötte

4.1. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezése a Vásárló részéről ajánlatnak minősül és ajánlati kötöttséget hoz létre.
Az online shopban leadott megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben automatikus visszaigazolást küld a Vásárló részére, mely tartalmazza a megrendelés részleteit. A megrendelés megérkezésének automatikus visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását és az adásvételi szerződés létrejöttét.
A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről nem kap visszaigazolást.

4.2. Az adásvételi szerződés létrejötte

A Szolgáltató a Vásárlót az ajánlat elfogadásáról és az adásvételi szerződés létrejöttéről a megrendelés kiszállítását megerősítő e-mailben tájékoztatja legkésőbb a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül.
A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a kiszállítás megkezdéséről nem kap visszaigazolást.
A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt terméket a Vásárlónak eladni és annak a Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni, a Vásárló pedig köteles a vételárat és a szállítási költséget Szolgáltató részére megfizetni és a terméket átvenni.
A Vásárló a megrendelt termék felett tulajdonosként a termék komissiózásának napján jogosult rendelkezni.
A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti, ha a Szolgáltató vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.
Ha a megrendelt termék a kiszállítás időpontjában nincs készleten és a Vásárló a hiányzó terméken kívül további terméket nem rendelt, úgy a Szolgáltató törli a megrendelést. Ha a megrendelt termékek közül a kiszállítás időpontjában egy vagy több termék nincs készleten, akkor a Szolgáltató a szállítható termékeket küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a nem szállítható termékekről, valamint a megrendelés esetleges törléséről a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a nem szállítható termék vételárát már megfizette, azt a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti a Vásárló részére.

5. Megrendelési értékhatárok

Az online shopból történő megrendelésnek alsó értékhatára (megrendelési minimum) nincs. Az online shopból történő megrendelés felső értékhatára megrendelésenként 500.000 Ft (ötszázezer forint).

Szállítás, szállítási díjak

A megrendelés során a Vásárló az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:

 • szállítás a Vásárló által megadott számlázási címre vagy a számlázási címtől eltérő címre

Az online shopban feltüntetett szállítási díjak magyar forintban értendők és magukba foglalják az általános forgalmi adót.

6.1. Szállítás számlázási címre vagy számlázási címtől eltérő címre (házhozszállítás)

Az online shopból megrendelt termék kiszállítása kizárólag Magyarország területére, létező magyarországi címre történik. A megrendelt termék postafiók címre vagy postahivatalba történő kézbesítésére nincs lehetőség.
A házhozszállítást a Szolgáltató a kiszállítás visszaigazolásától számított 1-2 munkanapon belül biztosítja. A Szolgáltató a kiszállítás megkezdéséről, illetve a szállítás esetleges késedelméről a Vásárlót a megrendelés visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mail útján tájékoztatja.
A házhozszállítás díja megrendelésenként Gödöllő közigazgatási határán belül ingyenes, közigazgatási határán kivül 599 Ft (ötszázkilencvenkilenc forint). Abban az esetben, ha a megrendelés logisztikai vagy technikai okokból több csomagban kerül kiszállításra, a Szolgáltató egyszeri szállítási díjat számít fel. Ha a megrendelés végösszege eléri a 5.000 Ft-ot (tötezer forintot), a Szolgáltató a Vásárló részére szállítási díjat nem számít fel.

Az online shopban vásárolt termék házhozszállítását a Szolgáltató saját maga illetve különleges esteben futárszolgálat (továbbiakban: szállító )közreműködésével végzi.
A Szállító által szállított a küldeményt – a címzésben megjelölt címhelyen – a Vásárlónak, mint címzettnek vagy a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Postarendelet) 9. § (1) bekezdése szerinti egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kézbesíti (levélszekrénybe történő kézbesítés kizárt).
Egyéb jogosult átvevőnek minősül
a.) a meghatalmazott [Postarendelet 16. § (1) bek. és 19.§];
b.) a helyettes átvevő [Postarendelet 16.§ (2) és (3) bek.];
c.) az alkalmi átvevő [Postarendelet 15. § (4) bek. és 16. § (4) bek.], valamint
d.) a közvetett kézbesítő [Postarendelet 20. §].
A Vásárló, mint címzett gondoskodik arról, hogy a kiszállítás várható időpontjában az általa megadott címen a küldeményt ő vagy az egyéb jogosult átvevő átvegye.
Házhozszállítási szolgáltatás esetén a Vásárló, mint címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhely (vagy azon belül a címzett, vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen (Postarendelet 14.§).
A Vásárló, mint címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhelyen a címzésben feltüntetett neve/elnevezése megfelelő módon – azaz könnyen és egyértelműen felismerhetően és olvashatóan – legyen feltüntetve.
Amennyiben a címhely (vagy azon belül a címzett, vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) nem közelíthető meg könnyen és biztonságosan, úgy a szállító nem köteles megkísérelni a kézbesítést, ilyen esetben a küldemény kézbesítése sikertelennek minősül. A név/elnevezés nem megfelelő feltüntetése esetén a szállító lehetőség szerint megkísérli a kézbesítést, ellenkező esetben a küldeményt kézbesíthetetlennek minősíti. A kézbesítés során 5 percen túli várakoztatás esetén a szállító jogosult a kézbesítést megszakítani, ilyen esetben az érintett küldemény kézbesítése sikertelennek minősül.
A Vásárló, mint címzett vagy az egyéb jogosult átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja. Ha a Vásárló, mint címzett a megrendelés során készpénzes utánvéttel történő fizetést választott, úgy az utánvét összegének kifizetéséig a szállító a küldeményt a Vásárló, mint címzett vagy az egyéb jogosult átvevő részére nem adja át.
A Vásárló, mint címzett az átvételkor a szállító kézbesítője jelenlétében köteles megvizsgálni a küldeményt, annak felbontása nélkül. Amennyiben a küldemény csomagolásán külső, látható sérülés található (pl. felbontva vagy deformáltan érkezik), vagy egyéb nyilvánvaló körülmény a küldemény részleges elvesztésére, vagy megsérülésére utal, úgy arról a szállító  kézbesítője a Vásárló, mint címzett jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel és azt a címzettel aláíratja.
Szállító a kézbesítést két alkalommal kísérli meg. Ha a küldemény kézbesítése a második kézbesítési kísérlet alkalmával is sikertelen, a Szolgáltató törli a megrendelést és erről a Vásárlót e-mailben tájékoztatja. Ha a Vásárló a törölt megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére már megfizette, a megrendelés törlése estén a Szolgáltató a megrendelés ellenértékét a Vásárló részére visszatéríti.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a Vásárló ügyfélfiókját, ha a Vásárló a megrendelést az általa megadott címen három megrendelés alkalmával nem veszi át.

7. Árak

Az online shopban feltüntetett árak magyar forintban értendők és magukba foglalják az általános forgalmi adót. Az online shopban történő vásárlás során adott termék árát illetően a megrendelés időpontjában az online shopban feltüntetett árat kell irányadónak tekinteni.

8. Fizetés, számlakiállítás

Az online shopból történő megrendelés esetén online bankkártyával, valamint utánvéttel történő fizetésre van lehetőség.
A Szolgáltató az online shopban történő vásárlás esetén egészségpénztári kártya elfogadását nem biztosítja.

8.1. Fizetés online bankkártyával

A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget online bankkártyával egyenlíti ki. A Szolgáltató a fizetés során a következő bankkártyák elfogadását biztosítja: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron. A Vásárló által a fizetés során megadott adatok (kártya típusa, kártyaszám, érvényesség, ellenőrző kód) titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra.

8.2. Utánvét

A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget a küldemény szállító általi kézbesítésekor a szállítónak egyenlíti ki.

8.3. Számlakiállítás

Az online shopban történő vásárlásról a Szolgáltató a Vásárló részére nyugtát állít ki, a vásárló kérésére külön számlát állít ki. A Szolgáltató az elektronikus számlát a Vásárló által megadott e-mail címre továbbítja.
A Vásárló által teljesített ellenszolgáltatás részben vagy egészben történő visszatérítése esetén a Szolgáltató a visszatérítésről helyesbítő számlát vagy visszáru bizonylatot állít ki. A Szolgáltató a helyesbítő számlát a Vásárló által megadott e-mail címre továbbítja, a visszáru bizonylatot a Vásárló részére átadja.

9. Elállási jog

9.1. Az elállási jog gyakorlása

A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől 3 (három) napon belül indokolás nélkül elálljon.
Az elállási határidő

 • attól a naptól számított 3 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék adásvétele esetén attól a naptól számított 3 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék adásvétele esetén attól a naptól számított 3 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A Vásárló elállási joga gyakorlásáról a termék visszaküldésével egyidejűleg a visszaküldési űrlapon is nyilatkozhat.
A Vásárló az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát – e-mail útján – köteles eljuttatni a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:
E-mail: info@pelenkazoo.hu
A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt elállási határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére eljuttatja.

9.2. Visszatérítés

Ha a Vásárló a Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is.
A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A Szolgáltató nem téríti meg azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.
A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat – a Vásárlót e fizetési mód alkalmazásából adódóan semmilyen többletköltség nem terheli.
Részleges elállás esetén a visszatérített összeg és a Szolgáltató által kiállított helyesbítő számlán szereplő ellenérték között kerekítésből adódóan +/- 1 forint eltérés lehetséges.

9.3. A termék visszajuttatása

A Vásárló köteles a terméket a Szolgáltatónak késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 (három) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A visszaküldési határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 3 (három) napos határidő letelte előtt a terméket a Szolgáltatónak elküldi vagy átadja. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli.
A Vásárló a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért kizárólag akkor felel, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A Vásárló a visszaküldéshez tetszőleges szállítási módot (postai utat, futárszolgálatot) vehet igénybe.

9.4. Elállási jog alóli kivételek

A Vásárló az online shopban vásárolt valamennyi termék esetében élhet elállási jogával.

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

10.1. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.

 • A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak – más kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.
 • Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
 • A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.
Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül a Szolgáltatóval közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

10.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével a Vásárló ezt a jogosultságát elveszti.
A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ugyanakkor termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

10.3. Jótállás

A Szolgáltatót hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállási kötelezettség terheli.
A Vásárló jótállás alapján – választása szerint – az alábbi igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben:

 • A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak – más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.
 • Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
 • A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.
Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.
A Vásárló választott jótállási jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Vásárló jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti, ugyanakkor a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Vásárló a szerződés megkötését az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával – bizonyíthatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 • a termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

A Vásárló jótállásból eredő jogait a termék átvételétől számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ugyanakkor a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 10.1. és a 10.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

11. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

11.1. Panaszkezelés

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Kaiserné Jósvai Ágnes 2100. Gödöllő Szabadság tér 12-13.
Honlap: www.pelenkazoo.hu
E-mail: info@pelenkazoo.hu
Telefon: +36-30-386-4475
A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.
A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

11.2. Békéltető testület

A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje.
A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.
Békeltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

 • A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint a lent felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.
 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703

A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

11.3. EU-Bizottság online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.
Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.
A Vásárló az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

11.4. További jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló panaszával fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat, illetve a jogvita rendezése érdekében bírósági eljárást kezdeményezhet.

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatait elsőfokon a megyei kormányhivatalok (fővárosi kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai látják el. A járási hivatalok elérhetősége megtalálható a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon.
Használt vagy hulladékká vált elektronikus eszközök visszavétele

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató a használt vagy hulladékká vált elektronikus, elektromos berendezéseket üzleteiben térítésmentesen visszaveszi, amennyiben azokat a Szolgáltató forgalmazza vagy a forgalmazott eszközökkel jellegükben és funkciójukban megegyeznek, és azokat a Vásárló a Szolgáltató részére visszavételre felajánlja.
A Szolgáltató a használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az elektromos, elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.
Ha a Vásárló a használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyszínén visszavételre felajánlja, a Szolgáltató a Vásárló részére új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén vásárlási utalványt ad. A vásárlási utalvány kizárólag természetes személy részére adható.
Egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához és csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel. A vásárlási utalvány összege nem áthárítható.

13. ügyfélfiók

A Vásárló a regisztrációval személyes ügyfélfiókot hozhat létre. Az ügyfélfiók létrehozására és használatára az alábbi feltételek vonatkoznak.

13.1. Regisztráció

Az ügyfélfiók név szerint regisztrált felhasználóhoz kötődik. Egy Vásárló egy ügyfélfiókkal rendelkezhet. A regisztráció feltétele a 18. életév betöltése. A regisztráció a Vásárló részéről önkéntes. A regisztrációhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a Vásárló megadja vezeték- és keresztnevét, születési idejét, e-mail címét, valamint egy legalább 8 (nyolc) karakter hosszúságú jelszót. A Vásárló köteles a kitöltés során valós adatokat megadni. A Vásárló nem adhat meg álnevet vagy idegen nevet. A regisztrációt követően a Szolgáltató a Vásárló részére e-mailt küld, mely tartalmazza az ügyfélfiók aktiválásához szükséges linket. A Vásárló az ügyfélfiókját az e-mail elküldésétől számított 14 (tizennégy) napon belül tudja aktiválni a megadott linken keresztül. Az aktiválást követően a Vásárló e-mail címe és jelszava megadásával léphet be az ügyfélfiókjába.

13.2. Használat

A Vásárló felhasználónevét és jelszavát más személynek nem adhatja tovább, valamint a nyilvánosság számára látható helyre nem helyezheti ki. A Vásárló köteles bejelentkezési adatait mások számára nem hozzáférhető módon tárolni és a jogosulatlan hozzáféréstől megvédeni.

Ha a Vásárló tudomást szerez arról, hogy bejelentkezési adataival visszaéltek, köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni annak érdekében, hogy a Szolgáltató megtehesse a megfelelő intézkedéseket.

A Vásárló nem alkalmazhat olyan szoftvert vagy programot – ideértve különösen a hekkelési kísérletet, kémprogram alkalmazását, vírusokat vagy férgeket –, amely az ügyfélfiók működését vagy rendelkezésre állását megváltoztatja vagy korlátozza.
A Vásárló a bejelentkezési adataival való visszaélésért felelősséggel tartozik.
A Vásárló köteles a Szolgáltatónak az ügyfélfiók, valamint az online shop használatával kapcsolatos utasításait és tájékoztatását figyelembe venni.
A Szolgáltató a Vásárló számára az ügyfélfiók használatát határozatlan időre szólóan, ingyenesen biztosítja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációból, illetve az ügyfélfiók használatából egyes Vásárlókat bármikor indokolás nélkül kizárjon, továbbá, hogy az ügyfélfiókot vagy egyes szolgáltatásait megszüntesse.

13.3. Az ügyfélfiók törlése

A Szolgáltató jogosult a Vásárló az ügyfélfiókját törölni, ha a Vásárló az ügyfélfiók használatára vonatkozó feltételeket nem tartja be.
Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló ügyfélfiókját törölte, a Vásárló ismételt regisztrációra csak a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával jogosult.
A Vásárló bármikor törölheti saját ügyfélfiókját.

14. Hírlevél küldése

A Vásárlónak a regisztráció során lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató által küldött hírlevélre feliratkozzon. A Vásárló feliratkozási szándékáról a Hírlevélre vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét követően a rendelkezésre álló jelölőnégyzet kipipálása útján nyilatkozhat. A hírlevélre feliratkozás a Vásárló részéről önkéntes és a Vásárló a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A hírlevélről történő leiratkozás a bármely hírlevél végén megtalálható „Leiratkozás a hírlevélről” linken keresztül,  vagy a leiratkozási szándéknak az info@pelenkazoo.hu e-mail címre  történő bejelentése útján lehetséges.

15. Digitális adattartalom

15.1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A digitális adattartalom működését a Szolgáltató a szolgáltató tárhelyszolgáltatója szerverein keresztül biztosítja. Az adatok továbbítása titkosítva történik, melyhez a Szolgáltató SSL (Secure Socket Layer) titkosítási rendszert használ. A Szolgáltató a www.pelenkazoo.hu weboldal adatainak védelme, az adatvesztés, az adatokhoz illetéktelen személy általi jogtalan hozzáférés, valamint az illetéktelen személy általi jogtalan adatmódosítás megelőzése érdekében technikai és szervezeti intézkedéseket tesz. A Vásárló az ügyfélfiókjához csak a fiókhoz tartozó jelszóval lehet hozzáférni.

15.2. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A www.pelenkazoo.hu oldal valamennyi ismert böngésző legújabb verziójával kompatibilis. A www.pelenkazoo.hu oldal mobil eszközön történő használatához legalább iOS 7, illetve Android 4.2 operációs rendszer megléte szükséges.

16. Felelősség

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.pelenkazoo.hu weboldal folyamatos elérhetőségét és rendelkezésre állását biztosítsa, ugyanakkor azért felelősséget nem vállal.
Nem felel a Szolgáltató a weboldal használatával összefüggésben keletkezett olyan károkért, melyeket szoftverhiba, számítógépes kártevők, telekommunikációs hálózat hibája, rendszerhiba, üzemzavar vagy egyéb technikai jellegű hiba okozott.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a www.pelenkazoo.hu oldalon megjelenő tartalom más személy által történő jogellenes megváltoztatásáért, továbbá azért a tartalomért, amely hozzájárulása vagy tudomása nélkül kerül a oldalon elhelyezésre és a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges, hogy annak elérését és használatát megakadályozza.
Közvetlenül vagy közvetetten idegen weboldalra mutató www.pelenkazoo.hu link, hiperlink esetén a Szolgáltató a megjelenített idegen oldal tartalmától elhatárolódik, sem az idegen weboldalért, sem az idegen tartalomért felelősséget nem vállal.
A www.pelenkazoo.hu weboldal tartalma a legnagyobb gondossággal került összeállításra és a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.pelenkazoo.hu weboldalon szereplő információk pontosak, aktuálisak és teljeskörűek legyenek. Az online shopban vásárolt termék átvételét követően a Vásárló felelőssége, hogy a termék csomagolásán szereplő információkat megismerje és ne kizárólag a weboldalon található adatokra hagyatkozzon. A termékkel kapcsolatos további tájékoztatásért a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.
Ha az online shopban a Szolgáltató minden gondossága ellenére helytelen ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra –, a Szolgáltató nem köteles a Terméket a helytelen áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.pelnekazoo.hu oldal tartalmát bármikor módosítsa, a weboldal elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse.
Fenti rendelkezések a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, azok keretei között értendők és a Vásárló jogainak érvényesítését semmilyen módon nem érintik.

17. Termékértékelés

A Vásárló az online shopban megvásárolható termékeket a www.pelenkazoo.hu oldalon 1-5 csillaggal és szöveggel értékelheti.
A termékértékeléshez regisztrációra nincs szükség. A termék értékelése során a Vásárlónak meg kell adnia egy felhasználónevet, továbbá e-mail címét, életkorát és nemét. A termékértékelés részletes szabályait a termékértékeléshez kapcsolódó Felhasználási feltételek tartalmazzák. A termékértékeléssel összefüggő adatkezelés az Adatkezelési Tájékoztató 3.11. és 3.12. pontja szerint történik.

18. Adatvédelem

Személyes adatai kezelésére a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak irányadók, mely elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Adatkezelési Tájékoztató.

19. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult alvállalkozót, valamint adatfeldolgozót igénybe venni.
A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, arra a magyar jog szabályai az irányadók.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a polgári törvényről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, az elektromos/elektronikus berendezésekkel és izzókkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

A békéltető testületek elérhetősége

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu ; info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, 501-500532
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-710, 500-745
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, 420-180
Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513, 550-514
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk

Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a forgalom mérésére és a felhasználói élmény biztosításához. Részletek